Aicina iesaistīties Latvijas “E-prasmju nedēļas 2014″ rīkošanā

                                                                     

Jau piekto reizi Latvijā noritēs "E-prasmju nedēļa", kas šogad tiks rīkota no 24. līdz 30. martam. Tās organizētāji - LIKTA un VARAM - aicina Latvijas iestādes, uzņēmumus un NVO kļūt par pasākuma partneriem, īpaši iesaistoties IKT karjeras dienās. Šī informatīvā kampaņa Latvijā un citās ES dalībvalstīs, demonstrējot digitālajā laikmetā dzīvojošajai sabiedrībai e-prasmju nozīmi darbā, karjeras attīstībā un cilvēka personiskajā izaugsmē, tiek organizēta EK programmas "e-Skills for Jobs 2014" ietvaros.

Šogad "E-prasmju nedēļa" fokusējas uz divām galvenajām rīkoto aktivitāšu tēmām - tās ir "E-prasmes nodarbinātībai un IKT karjerai" un "E-prasmes ikvienam". Pirmā ir saistīta ar e-prasmju apmācību aktivitātēm nodarbinātības veicināšanai, e-prasmju novērtēšanas metodēm un tās nodrošinošiem tiešsaistes rīkiem, IKT prasmju apliecināšanu un sertifikāciju. Šīs tēmas ietvaros tiek rīkotas IKT karjeras dienas un citi IKT karjeras motivācijas pasākumi, IKT sacensības un konkursi jauniešiem, IKT un e-prasmju semināri uzņēmējiem. Otrā, "E-prasmes ikvienam", pievēršas cilvēkiem, kas uzsāk lietot datoru un internetu, "veic pirmo klikšķi". Tā saistīta ar e-prasmju apguvi senioru vidū, digitālo sociālo mediju lietošanu - iepazīstinot ar jauniem e-pakalpojumiem, drošības un aizsardzības pasākumiem Internetā, ar virtuālās vides ētikas un autortiesību ievērošanas principiem.

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA), organizējot "E-prasmju nedēļu" sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM), aicina pieteikties sadarbības partnerus dažādo izglītojošo aktivitāšu un IKT karjeras dienu rīkošanā. Par "E-prasmju nedēļas" partneriem tiek aicinātas publiskā sektora organizācijas, ministrijas, valsts aģentūras u.c., tāpat arī IKT un citu nozaru uzņēmumi, nevalstiskās organizācijas un masu mediji. "E-prasmju nedēļas" partnerus aicina līdz 17. februārim reģistrēties mājas lapā "www.eprasmes.lv" un aizpildīt tajā atrodamo aktivitāšu pieteikuma formu. Tāpat reģionālajiem koordinatoriem šeit būs pieejama "Digitālā karte 2014" ar iespēju reģistrēties un tapt tajā atspoguļotiem.

2013. gada "E-prasmju nedēļas" piedāvātajos 855 pasākumos, ko nodrošināja vairāk nekā 300 partneri, piedalījās 42 690 iedzīvotāji visā Latvijā. Partneru vidū bija ministrijas, valsts aģentūras, uzņēmumi, bankas, skolas un universitātes, bibliotēkas, pašvaldību iestādes un nevalstiskās organizācijas.

"E-prasmes kļuvušas par praktiski ikvienas profesijas neatņemamu sastāvdaļu, tāpēc, kā jebkurām aroda iemaņām, arī tām ir svarīgs darbinieka kvalifikācijas autoritatīvs apliecinājums. Savukārt daudzi cilvēki savas datora, programmatūras un tīmekļa pārvaldīšanas iemaņas ir apguvuši pašmācībā, bez viņu zināšanu līmeni garantējoša dokumenta. Tāpēc līdztekus vienmēr aktuālajām E-prasmju nedēļas prioritātēm - akadēmiski izglītotu nozares speciālistu sagatavošanai un "digitālās plaisas" pārvarēšanai visā Latvijas sabiedrībā - strādāsim ar IKT prasmju apliecināšanas un sertifikācijas jautājumiem," uzsver Signe Bāliņa, LIKTA prezidente. "Kā liecina Eiropas Komisijas pētījumi*, Latvijas sabiedrības kopējais e-prasmju līmenis jau nedaudz pārsniedz ES vidējo rādītāju. Darbinieku e-prasmju pašnovērtējums mums ir krietni vien paškritiskāks nekā citās dalībvalstīs - bet, iespējams, tieši tas ir veselīgs dzinulis, kas mudina pilnveidot iemaņas un paaugstināt savu profesionalitāti."

„E-prasmju nedēļas" galvenie partneri ir nozares uzņēmumi - SIA „Lattelecom" un AS „RIX Technologies".

Kā uzsver Lattelecom valdes priekšsēdētājs Juris Gulbis: „Uzņēmējiem un valsti kopā jādomā, kā veicināt e-prasmju integrāciju izglītības sistēmā un tās sasaisti ar darba tirgu. Viens no Latvijas nākotnes stūrakmeņiem ir izglītoti, aktīvi un idejām bagāti jaunieši. Diemžēl šobrīd Latvijā bez darba ir 22 procenti jauniešu jeb 9 procenti no visiem reģistrētajiem bezdarbniekiem. Situācija ir līdzīga arī mūsu kaimiņvalstīs un visā Eiropas Savienībā, kur darbu nevar atrast gandrīz 6 miljoni jaunu cilvēku. Eiropas Savienības prognozes liecina - turpina pieaugt pieprasījums pēc IKT jomas speciālistiem, un 2015. gadā nozares profesionāļu trūkums Eiropā var sasniegt 700 000 speciālistu. Lai mudinātu jauniešus apgūt profesijas, kas ir pieprasītas darba tirgū, Lattelecom e-prasmju nedēļas ietvaros piedāvās jauniešiem „ēnot" mūsu IKT speciālistus, kā arī organizēs lekcijas skolās". Lattelecom ir „E-prasmju nedēļas" galvenais atbalstītājs.

„Mums, kā informācijas sistēmu izstrādātājiem, ir būtiski, lai to gala lietotāji - sabiedrība izprot un izmanto visas priekšrocības un iespējas, ko sniedz mūsdienu tehnoloģijas. Reizēm tas nenotiek pēc burvju mājiena, jo sabiedrības paradumi un ierastie veidi saņemt pakalpojumus, mijiedarboties ar valsts pārvaldi un kārtot darījumus nemainās tik ātri, cik ātri attīstās tehnoloģijas. Un tomēr skaidri redzam, ka gadu no gada sabiedrība kļūst arvien e-prasmīgāka, zinātkārāka un prasīgāka pret ikvienu nozari, sagaidot ar vien jaunas e-iespējas, risinājumus un piedāvājumus visās dzīves jomās. Ir gandarījums, ka pērn gandrīz puse no iesniegtajām dzīvesvietas deklarācijām ir iesniegtas elektroniski. Ir sirsnīgs prieks uzzinot par gadījumu, kad kādas ģimenes mazbērni, izmantojot Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogu, atklājuši, ka Latvijas Okupācijas muzejā glabājas viņu vectēva kara laika atmiņas, par kurām viņi nav zinājuši. Šādu pozitīvu piemēru kļūst arvien vairāk. Informācijas tehnoloģijas radikāli maina sabiedrības dzīvesveidu, un E-prasmju nedēļa Latvijā ir laiks, kad tās akcentējam kā iespēju dzīves kvalitātes, radošā kapitāla un konkurētspējas uzlabošanai," uzsver Eva Butāne, AS RIX Technologies valdes locekle.

-----
* Avots: Eiropas Komisija, "Digitālās programmas tablo"
-        personas ar vidējām vai augstām datorprasmēm (3 vai vairāk no 6 datora aktivitātēm) - visas personas (16-74  gadu vecumā), 2012: LV 51.2 %; EU 50.9%
-        darbinieki, kuri vērtē savas tagadējās IKT prasmes kā nepietiekamas, lai mainītu darbu [uz labāku] gada laikā - darba ņēmēji, pašnodarbinātie, ģimenes uzņēmumu darbinieki, 2011: LV 32.3 %; EU 20.6%

Par "e-Skills for Jobs 2014"
Informatīvā kampaņa "E-skills for Jobs" (E-prasmes darbam), kuras būtiska aktivitāte ir "E-prasmju nedēļa" jeb "Get Online Week", tiek īstenota visa 2014. gada garumā. Tā ir daļa no darbaspēka potenciāla pilnveidošanas iniciatīvas "Grand Coalition for Digital Jobs" (Lielā koalīcija digitālam darbam). Kampaņas pamatmērķis ir pievērst ES dalībvalstu sabiedrības uzmanību IKT prasmju nozīmei nodarbinātības un konkurētspējas veicināšanā, mudināt jauniešus izvēlēties IKT kā savu profesionālo karjeru, virzīt Eiropas līmeņa IKT prasmju ietvaru ieviešanu un IKT prasmju sertificēšanu. To koordinē Eiropas Komisijas Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāts (Directorate-General for Enterprise and Industry, DG ENTR) sadarbībā ar EK Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģijas ģenerāldirektorātu (Directorate General for Communications Networks, Content and Technology, DG CONECT).

Par LIKTA
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) - profesionāla nevalstiska organizācija, kas izveidota 1998.gadā un aptver visu Latvijas IKT nozari - elektroniku, datoru aparatūru un programmatūru, telekomunikācijas un pakalpojumu sniedzējus. LIKTA mērķi ir veicināt informācijas sabiedrības izveidi un nozares attīstību Latvijā. LIKTA apvieno vairāk nekā 220 biedrus - nozares organizācijas, kā arī individuālos biedrus un asociācijas. Plašāka informācija: www.likta.lv.

Papildu informācija:
Viesturs Deksnis,
LIKTA pārstāvis,
T. 294042862940428629
LIKTA birojs,
T. 67311867311821
e-pasts: office@likta.lv


Ievietoja Preiļu NVO centrs | Publicēts 07.03.2014
<< Jūnijs 2024 >>
P O T C P S Sv
 
     12
 
3456789
 
10111213141516
 
17181920212223
 
24252627282930
Vai NVO pietiek līdzekļu?
Pietiek
Pietrūkst.
Pietiek, bet būtu labi ja vairāk