Nevalstiskā sektora pārstāvji mācās

                                                                 

 Biedrība „Preiļu NVO centrs" kopš 2012. gada oktobra īsteno ESF projektu „Biedrības „Preiļu NVO centrs" dalīborganizāciju kapacitātes stiprināšana" (Līgums Nr.1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/197/100). Mērķa grupa sastāv no 20 dažādu nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, aptverot Preiļu, Riebiņu, Aglonas, Līvānu un  Vārkavas novadu teritorijas. Visapajomīgākā projekta aktivitāte, kura patreiz tiek īstenota, ir 80 stundu mācības „ES politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto starptautisko projektu un pasākumu īstenošana, akcentējot starptautiskos un pārrobežu sadarbības projektus". Mācības vada eksperts/ konsultants Irīna Kulitāne.

Mācības ir organizētas interaktīvi, t.i. mācību darbā tiek ietverta gan teorija, gan praktiskais darbs. Mērķa grupa ir sadalījusies 5 grupās pēc interesēm un mācību laikā tiks izstrādāti 5 dažādi projektu pieteikumi, kas nostiprinās teorētiski iegūtās prasmes. Vislielāko interesi izraisīja mūžizglītības programma GRUNDTVIG, kurā tiek gatavoti divi projektu pieteikumi- viens uz mācību partnerībām, otrs uz darbnīcām. Projektu mērķi vērsti uz digitālo prasmju pilnveidošanu un veselīga dzīvesveida veicināšanu.

Ar programmas Eiropa pilsoņiem palīdzību ir plānots veicināt ES pilsonisko apziņu caur nevalstiskajam organizācijām. Vēl pēdējo gadu šajā plānošanas periodā aktualitāti nav zaudējusi programma "Jaunatne darbībā", kurā gatavojot projekta pieteikumu darba grupa vēlas veicināt jauniešu aktīvu līdzdalību vietēja līmeņa lēmumu pieņemšanā lauku pašvaldību jauniešiem vecumā no 18 - 30 gadiem.

Viens projekta pieteikums tiek gatavots Lat-Lit programmā, kura mērķis ir stiprināt Latvijas - Lietuvas (Latgales un Utenas) pārrobežu sadarbību, veidojot pievilcīgu vidi dzīvošanai un ilgtspējīgu attīstību.

 Mācību kurss tiek organizēts biedrības "Preiļu NVO centrs" mobilajā datorklasē, tādējādi papildus attīstot arī mērķa grupas IKT prasmes. Mācību izdales materiāli ir  pieejami elektroniski, kā arī ievietoti biedrības „Preiļu NVO centrs" mājas lapā , kur ar tiem var iepazīties jebkurš interesents.

Paralēli projektu pieteikumu sagatavošanas darbam uzsāktas 24 stundu mācības Finanšu plānošana ES politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto starptautisko projektu un pasākumu īstenošanā, kuras vada eksperts/ konsultants  Rita Baltere.

Aprīlī tiks uzsākts 24h kurss "Zināšanu apguve projektu ieviešanā iesaistīto organizāciju sadarbības veidošanā un nodrošināšanā". Projekta noslēgumā tiks organizēts pieredzes apmaiņas brauciens pie Lietuvas NVO un forums projekta rezultātu izvērtēšanai un popularizēšanai.

Projekta vadītāja direktore Ineta Liepniece

                                                                             Ieguldījums tavā nākotnē

Šī relīze ir veidota ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu.
 Par relīzes saturu atbild biedrība „Preiļu NVO centrs”.
92,07 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.
 Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

 


Ievietoja Preiļu NVO centrs | Publicēts 12.02.2013
<< Jūlijs 2024 >>
P O T C P S Sv
 
1234567
 
891011121314
 
15161718192021
 
22232425262728
 
293031    
Vai NVO pietiek līdzekļu?
Pietiek
Pietrūkst.
Pietiek, bet būtu labi ja vairāk