Mācāmies diskutēt

                                                       

Diskusiju ciklā, kas norisinājās 2013. gada 6. - 8. novembrim Preiļu, Aglonas, Līvānu, Vārkavas  un Riebiņu novados projekta „Līdzdalības demokrātijas attīstības veicināšana Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu novados" (projekta iesnieguma Nr.2012.EEZ/DAP/MAC/203) ietvaros, piedalījās biedrību un nodibinājumu pārstāvji, pašvaldību deputāti, pašvaldību un to iestāžu darbinieki, kā arī uzņēmēji, skolēni un aktīvi iedzīvotāji. Diskusiju mērķis bija apzināt sadarbības stiprās puses un iespējas starp nevalstiskajām organizācijām un pašvaldību, lai abpusēja sadarbība veicinātu vietējās teritorijas attīstību.

Ievietoja Preiļu NVO centrs | Publicēts 10.12.2013

Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds īstenos projektu “Lemjam kopā”

                                                              

 Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds (LKIF) šī gada 1. novembrī ir uzsācis Eiropas Sociālā fonda projektu "Lemjam kopā" nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšanas aktivitātes ietvaros.

Kā sadarbības partneri projektā piedalīsies biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse" (eLPA), nodibinājums „Valmieras novada fonds", nodibinājums „Talsu novada fonds", biedrība „Zemgales NVO Centrs", biedrība „Preiļu nevalstisko organizāciju centrs".

Ievietoja Preiļu NVO centrs | Publicēts 25.11.2013

Biedrība "Preiļu nevalstisko organizāciju centrs" izsludina dalībnieku uzņemšanu sekojošos maksas kursos

 • Grāmatvedība no 0 līdz bilancei (72 h)
 • Fotografēšanas pamati (24 h)
 • Angļu valoda 1. līmenis (56 h)
 • Angļu valoda 12. klašu skolēniem, gatavošanās eksāmenam (24h)
 • Grāmatvedības kārtošana ar datorprogrammu „Zalktis" (16 h)
 • Grāmatvedības kārtošana ar datorprogrammu „Krivulis" (8 h)
 • Angļu valoda 2.-3. līmenis (72 h) - jau ir sākušies, bet var vēl pievienoties
Ievietoja Preiļu NVO centrs | Publicēts 25.11.2013

Praktiskā lekcija "Ekonomika sadzīvē"

Lekcija notiks š.g. 2. decembrī, plkst. 17:00

biedrības „Preiļu NVO centrs" telpās, Kooperatīva ielā 6, Preiļos (3. stāvā).

Lekciju vadīs: Iveta Smilga sistēmas Network21 pārstāve

 

Ievietoja Preiļu NVO centrs | Publicēts 24.11.2013

Iespēja iegūt līdz pat Ls 5000 lielu finansējumu savas idejas realizācijai

Latvijā dzīvo daudz uzņēmīgu un mērķtiecīgu cilvēku, kuriem ir idejas, kā padarīt savu un līdzcilvēku dzīvi labāku, tomēr bieži vien šo ideju realizācijai trūkst nepieciešamā finansējuma. Tieši tāpēc tika izveidots labdarības iniciatīva LabieDarbi.lv, kurš ik mēnesi publiska balsojuma konkursa rezultātā sniedz iespēju saņemt līdz pat Ls 5000 lielu finansējumu no SMScredit.lv projektu realizācijai tādās jomās kā izglītība, zinātne, kultūra, māksla, sports un vide.

Ievietoja Preiļu NVO centrs | Publicēts 22.11.2013

Biedrība „Preiļu nevalstisko organizāciju centrs" organizē diskusijas "Vietējās varas sadarbība ar sabiedrību. Ko sagaida abas puses?"

                                                                             

Diskusijas tēmas:

 • pašvaldības un sabiedrības sadarbības stiprās puses;
 • sabiedrības līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesā pašvaldībā;
 • būtiskie nosacījumi sadarbības attīstīšanai un stiprināšanai starp NVO un pašvaldību.
Ievietoja Preiļu NVO centrs | Publicēts 15.10.2013

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina otro atklāto projektu iesniegumu konkursu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju projektu programma” ietvaros

Programmas „NVO fonds" mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā un stiprināt atbalstu sociālajam taisnīgumam, demokrātijai un ilgtspējīgai attīstībai. Programmas līdzfinansējumu veido Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums. Līdzfinansējuma saņēmējs nodrošina savu finansējumu vismaz 10% apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Ievietoja Preiļu NVO centrs | Publicēts 10.10.2013

Projekta „Līdzdalības demokrātijas attīstības veicināšana Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu novados” Nr.2012.EEZ/DAP/MAC/203 ietvaros izveidots NVO aktualitāšu kalendārs

                                                          

„NVO aktualitāšu kalendārs" izveidots Projekta „Līdzdalības demokrātijas attīstības veicināšana Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu novados" ietvaros. Kalendārā iekļauta informācija par NVO aktualitātēm - finanšu piesaiste, izmaiņas grāmatvedībā, NVO pasākumu plāni un cita nevalstiskajam sektoram saistoša un aktuāla informācija NVO darbības nodrošināšanai. Kalendārs ir sagatavots un elektroniski izsūtīts 350 Latgales reģiona nevalstiskajām organizācijām.

Ievietoja Preiļu NVO centrs | Publicēts 25.09.2013

Projektu konkurss Labiedarbi.lv

Projektu pieteikumu konkursa mērķi: 

 • ar sabiedrības līdzdalību (publiska balsošana portāloswww.labiedarbi.lvwww.draugiem.lv un www.inbox.lv) sniegt finansiālu atbalstu projektiem, kas orientēti uz indivīda (vai sabiedrības grupas) personīgo attīstību un profesionālo izaugsmi;
 • finansiāli un mantiski atbalstīt radošus, talantīgus, apdāvinātus, apņēmīgus un mērķtiecīgus Latvijas iedzīvotājus viņu individuālo mērķu, kam nav tieša komerciāla rakstura, sasniegšanā;
 • finansiāli un mantiski atbalstīt organizāciju projektus, kas veicina bērnu, jauniešu un pieaugušo personīgo attīstību un profesionālo izaugsmi;

 

• finansiāli un mantiski atbalstīt indivīdu un organizāciju projektus, kas vērsti uz apkārtējās vides labiekārtošanu un uzlabošanu. 

 

Ievietoja Preiļu NVO centrs | Publicēts 18.09.2013

Biedrība "Preiļu NVO centrs" organizē semināru „NVO likumdošana. Tiesiskais regulējums. Saimnieciskās darbības priekšrocības un trūkumi”

                                                

 

Ievietoja Preiļu NVO centrs | Publicēts 12.09.2013

Biedrība "Preiļu NVO centrs" organizē maksas kursus

LR izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestādes reģistrācijas apliecība nr. 1860800593

Ievietoja Preiļu NVO centrs | Publicēts 03.09.2013

Projektu konkurss programmā "Jaunatne darbībā"

Jaunatne darbībā" - ir Eiropas Savienības programma, kas paredzēta 13 līdz 30 gadus veciem jauniešiem un ir balstīta uz neformālo izglītību.

Ievietoja Preiļu NVO centrs | Publicēts 30.08.2013

Pēc pieredzes pie kaimiņiem Lietuvā

                                                                  

Divdesmit  dažādu nevalstisko organizāciju pārstāvji  atgriezās no divu dienu brauciena Lietuvā, kur tika iepazīta Zarasai, Utenas un Trakai nevalstisko organizāciju pieredze NVO darba organizēšanā, lēmumu pieņemšanas procesos un sadarbības attīstībā ar pašvaldību.

Ievietoja Preiļu NVO centrs | Publicēts 17.08.2013

Biedrība ”Preiļu NVO centrs” sāk projekta „Līdzdalības demokrātijas attīstības veicināšana Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu novados” realizēšanu

                                                        

„Vēl nesen demokrātija nozīmēja vārda, uzskatu, pulcēšanās un preses brīvību, iedzīvotāju tiesības vēlēt, pašu pārvaldības procesu atstājot politiķu rokās. Modernu demokrātiju raksturo augsts pilsoniskās līdzdalības līmenis un attīstīta politiskā kultūra". (S.Āboltiņa)

Ievietoja Preiļu NVO centrs | Publicēts 22.07.2013

NVO skaita izmaiņas Latvijā 2013. gadā

eLPA veica informācijas aplūkošanu par NVO skaitu Latvijā. Salīdzinot datus par šī gada 4. janvāri un 4. jūliju, secināms, ka:

Ievietoja Preiļu NVO centrs | Publicēts 09.07.2013

Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds atsāk projektu pieteikumu pieņemšanu programmā „Atbalsts kopienu centriem”!

Kas var saņemt atbalstu? Atbalstu var saņemt biedrības vai nodibinājumi , kas veic kopienu centru funkcijas Latvijas reģionos, kuru darbības mērķis ir vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana; kas īsteno dažādas iniciatīvas sociālā atbalsta vai pakalpojumu, veselības veicināšanas un izglītības jomā un kam ir stabila un ilglaicīga sadarbība ar vietējo pašvaldību un/vai vietējiem uzņēmējiem.

Ievietoja Preiļu NVO centrs | Publicēts 17.06.2013

Jauniešu nodarbinātības projekta konference Daugavpilī

Daugavpils novada pašvaldība ir saņēmusi projekta „EmploYouth: Sustainable network of cities and regions tackling youth unemployment" apstiprinājumu, kurā aicinām piedalīties arī citas Latgales pašvaldības.

Ievietoja Preiļu NVO centrs | Publicēts 28.05.2013

Līvānos nodibina „Viduslatgales pārnovadu fondu”

Ceturtdien, 16. maijā, Līvānos, Latgales mākslas un amatniecības centra telpās sirsnīgā atmosfērā tika nodibināts Viduslatgales pārnovadu fonds, ar mērķi sekmēt vietējās kopienas izaugsmi, izkopt ziedošanas tradīcijas un finansiāli atbalstīt vietējo iedzīvotāju iniciatīvas kurš, domājams, ar laiku pievienosies arī Kopienu fondu kustībai. Fonda dibināšanas sapulcē piedalījās Valmieras novada fonda valdes priekšsēdētājs Ansis Bērziņš, kā arī Borisa un Ināras Teterevu fonda valdes loceklis Mareks Indriksons.

Ievietoja Preiļu NVO centrs | Publicēts 17.05.2013

Biedrība "Sabiedriskais centrs "Līči" organizē semināru "Boulderings Latvijā un pasaulē"

Semināra norises viieta: Preiļu novads, Līču kultūras nams

Semināra norises laiks: 16. maijs no plkst. 11.00 līdz 15.00

Ievietoja Preiļu NVO centrs | Publicēts 14.05.2013

Biedrība „Preiļu rajona partnerība” sadarbībā ar Līvānu, Preiļu, Aglonas, Vārkavas novadu domēm organizē mazo grantu projektu konkursu „Iedzīvotāji veido savu vidi”

Aicinām Aglonas, Līvānu, Preiļu un Vārkavas novadu iedzīvotājus pieteikties projektu konkursam

Ievietoja Preiļu NVO centrs | Publicēts 07.05.2013
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 >> 
<< Jūnijs 2023 >>
P O T C P S Sv
 
   1234
 
567891011
 
12131415161718
 
19202122232425
 
2627282930  
Vai NVO pietiek līdzekļu?
Pietiek
Pietrūkst.
Pietiek, bet būtu labi ja vairāk