Aizvadīts Preiļu novada iedzīvotāju I forums

31. oktobrī biedrība „Preiļu rajona partnerība" Preiļu pamatskolā organizēja Preiļu novada iedzīvotāju I forumu, kurā piedalījās 133 dažāda vecuma un dažādas profesijas pārstāvoši Preiļu pilsētas un novada iedzīvotāji, kā arī pārstāvji no Līvānu, Vārkavas Riebiņu un Aglonas novadiem.

Iedzīvotāju foruma mērķis - iedibināt konkrētā novada un apkaimes iedzīvotāju līdzdalības tradīcijas vietējās attīstības plānošanā un plānotā īstenošanā, attīstot sadarbību starp dažādām sabiedrības grupām un sektoriem- pašvaldību, nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem. Tas ir viens no iedzīvotāju līdzdalības veicināšanas modeļiem, lai viņi paši uzņemtos iniciatīvu un uzlabotu savas dzīves kvalitāti papildus tam, ko piedāvā pašvaldība.

Pasākumu ar uzrunu un īsu prezentāciju par 2011. gada aktuālajiem notikumiem novadā un svarīgākajiem statistikas datiem atklāja Preiļu novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs. Klātesošos uzrunāja arī šī foruma atbalstītāji - „Borisa un Ināras Teterovu fonda" direktors Mareks Indriksons un „Preiļu rajona partnerības" koordinatore Valija Vaivode, kura iepazīstināja ar paveikto Apkaimes ideju darbnīcās, kas oktobrī risinājās Aglonā, Vārkavā, Līvānos, Līvānu novada Rožupē, kā arī Riebiņu novadā Rušonā un Galēnos. Foruma svinīgo atkāšanu ar Preiļu himnu noslēdza Irēna Kjarkuža.

Forumā darbs norisinājās astoņās grupās divos cēlienos: sociālā joma (vadītāji A. Gāga un L. Gžibovska). Pašvaldības, uzņēmēju un NVO sadarbība (vadītājs V. Kudiņš), izglītības iespējas (vadītāja L. Adamoviča), uzņēmējdarbības attīstība (vadītāja I. Liepniece), kultūra, sports un atpūta (vadītāja I. Urča), tūrisma iespējas (vadītājas I. Kjarkuža un I. Martinkus), iespējas jauniešiem (vadītājas L. Beča un I. Šuksta), kā arī vide un drošība (vadītājs Ā. Ādlers).

Pirmajā cēlienā dalībnieki tika sadalīti grupās pēc nejaušības principa - atbilstoši reģistrācijā saņemtās mapītes krāsai, tā nodrošinot līdzīgu dalībnieku skaitu visās grupās, kā arī iespēju paraudzīties uz konkrētās grupas problēmjautājumiem no cita skatu punkta - uz uzņēmējdarbību no izglītības darbinieka puses utt.

Pēc grupu darba prezentācijas ekspertu komanda izvirzīja šādus galvenos problēmjautājumus: Kā uzlabot un vienkāršot informācijas apriti? Kā izmantot jauniešu potenciālu un iesaistīt jauniešus sabiedriski ekonomiskajos procesos? Kā mazināt vietējās sabiedrības inertumu? Kā uzlabot informācijas tehnoloģiju pielietošanu uzņēmumu attīstībā un pakalpojumu pieejamībā? Kā veicināt iedzīvotāju nodarbinātībai nepieciešamo prasmju apguvi? Kā uzlabot kultūras dzīves kvalitāti lauku teritorijā? Kā uzlabot cilvēku drošību publiskajā telpā? Kā nodrošināt izglītības pieejamību visām iedzīvotāju grupām tuvāk iedzīvotāju dzīves vietai?

Otrajā cēlienā dalībnieki varēja paši izvēlēties sev interesējošāko jautājumu un līdz ar to darba grupu. Aktīvās diskusijās par vietējās kopienas attīstības iespējām katra darba grupa vienojās par prioritārākajām vajadzībām, kuras atspoguļoja savās prezentācijās, pēc kurām visi klātesošie ar trīs krāsu uzlīmītēm balsoja par viņuprāt, nozīmīgākajiem un neatliekamākajiem darbiem.

Apkopojot balsojuma rezultātu, vadībā izvirzījās šādi priekšlikumi: bezmaksas arodizglītība, autovadīšanas kultūras un savstarpējās attieksmes uzlabošanas pasākumi, iesaistot masu medijus; jauniešu un viņu vecāku kopīgu aktivitāšu organizēšana; uzņēmējdarbības atbalsta centru izveide arī mazākās apdzīvotās vietās; sabiedrības komunikācijas personalizēšana, iesaistot iedzīvotājus dažādās aktivitātēs, pasākumu organizēšanā; vietējā intelektuālā potenciāla izmantošana mūžizglītības nodrošināšanā; jaunu darba vietu radīšana, lai veicinātu cilvēku atgriešanos dzimtajā pusē; informācijas aprites uzlabošana, izmantojot dažādus sociālos tīklus u.c. Savukārt, lai šie priekšlikumi reāli īstenotos, klātesošajiem bija iespēja paust gatavību iesaistīties to realizācijā, parakstoties zem konkrētā priekšlikuma.

Pēc nopietna darba dienas garumā noslēgumā klātesošos sagaidīja arī patīkama atpūta - no Preiļu puses nākušā izpildītāja Daiņa Skuteļa koncerts.

Forums notika biedrības „Preiļu rajona partnerība" īstenotā „Borisa un Ināras Teterovu fonda" apstiprinātā projekta „Iedzīvotāju forums - pamats kopienu fonda veidošanai biedrības „Preiļu rajona partnerība" darbības teritorijā" ietvaros.

Pārpublicēts no Latgales avīzes „Vietājā"2012. gada 2. novembra Nr. 44


Ievietoja Preiļu NVO centrs | Publicēts 02.11.2012
<< Jūlijs 2024 >>
P O T C P S Sv
 
1234567
 
891011121314
 
15161718192021
 
22232425262728
 
293031    
Vai NVO pietiek līdzekļu?
Pietiek
Pietrūkst.
Pietiek, bet būtu labi ja vairāk