Biedrība „Preiļu NVO centrs” sāk realizēt ESF projektu

                       

Biedrība „Preiļu NVO centrs” saņēmusi atbalstu ESF darbības programmas ”Cilvēkresursi un nodarbinātība” apakšaktivitātē 1.5.2.2.2.” Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” projekta „Biedrības „Preiļu NVO centrs” dalīborganizāciju kapacitātes stiprināšana” (Līgums Nr.1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/197/100) īstenošanai.

 

No 249 iesniegtajiem projektiem atbalstu saņēma 37 projekti.

Projekta mērķis ir biedrības „Preiļu NVO centrs" dalīborganizāciju kapacitātes stiprināšana ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā un ārvalstu pieredzes iegūšanā lēmumu pieņemšanas procesos.

Projekta ietvaros plānotas 128 stundu mācības 20 dažādu nevalstisko organizāciju 20 pārstāvjiem, aptverot 5 pašvaldību teritorijas Latgales reģionā, kurās mērķa grupa iegūs zināšanas ES starptautisko projektu (Nordplus, Grundtvig, Pārrobežu sadarbības programmu u.c.) izstrādē un vadībā, finanšu plānošanā, partneru piesaistē un projekta ieviešanā iesaistīto organizāciju sadarbības veidošanā un nodrošināšanā, praktiski sagatavojot 4 mācību projektus.

Mācību organizēšanā un vadīšanā tiks piesaistīti eksperti/konsultanti- Irīna Kulitāne, Sandra Pallo un Rita Baltere.

 Projekta ietvaros tiks noorganizēts pieredzes apmaiņas brauciens pie potenciāliem pārrobežu sadarbības projekta partneriem Lietuvā, lai iepazītos ar ārvalstu organizāciju pieredzi NVO darba organizēšanā, lēmumu pieņemšanas procesos un sadarbības attīstībā ar valsts un pašvaldību institūcijām.

Iegūtās zināšanas veicinās 5 pašvaldību (Preiļu, Līvānu, Aglonas, Līvānu un Vārkavas) nevalstiskā sektora aktīvu līdzdalību ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā, apgūstot zināšanas starptautisku un pārrobežu sadarbības projektu sagatavošanā, tiks iegūta ārvalstu pieredze lēmumu pieņemšanas procesos, kas paaugstinās nevalstiskā sektora darba kvalitāti politikas izstrādē un līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos, veicinot efektīvu nevalstiskā sektora pienesumu valsts ekonomikai pašvaldību, reģiona, valsts un ES mērogā. Projekta ilgums 11 mēneši. Projekta kopējais budžets Ls 12812,93.

92,07 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.

Projekta līdzfinansējumu 7,93% nodrošina Preiļu novada dome.

Projekta vadītāja Ineta Liepniece

                                                                             Ieguldījums tavā nākotnē

Šī relīze ir veidota ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu.

 Par relīzes saturu atbild biedrība „Preiļu NVO centrs".

92,07 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.

 Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

 


Ievietoja Preiļu NVO centrs | Publicēts 14.10.2012
<< Aprīlis 2023 >>
P O T C P S Sv
 
     12
 
3456789
 
10111213141516
 
17181920212223
 
24252627282930
Vai NVO pietiek līdzekļu?
Pietiek
Pietrūkst.
Pietiek, bet būtu labi ja vairāk